"Girişimci " Olmak İçin Uygun Kişisel Niteliklere Sahip Misiniz?


Başarılı iş kadını profili diye bir şey yoktur; ancak, başarı şansınızın olabilmesi  için, aşağıdaki niteliklerden kayda değer bir bölümüne sahip olmanız gerekecektir.

1. Kendine  güven  –  kendinden fazla da emin olmadan.

2. Gerçekçi  olmak  –  olayları olduğu gibi görebilmek.

3. Zihinsel dayanıklılık – meseleleri uzun uzun düşünebilme
kapasitesi.

4. Fiziksel  dayanıklılık  –  çok uzun sürelerle çalışabilme.

5. Tekrar  savaşma  gücü  –  bir şansızlıktan sonra kendini
toparlama yeteneği. 

6. Hesaplı  riskler almak konusunda  istekli olmak.

7. Kendini-istihdamın genel ve önemli bir özelliği olan güvence
eksikliği ile birlikte yaþayabilme yeteneği.

8. Sebat  –  tekrar ve tekrar denemeye hazır olmak.

9. Sabır – bir iş kurmanın zaman alabileceğinin farkında olmak.

10. Kararlılık  –  girişilen işe kendini adayabilmek.

11. Esneklik  –  gerekli her işi yapmaya istekli olmak.

12. Motive olmak – sabahleyin kendi iradesi ile işe başlayıp
aynı şekilde devam edebilmek.

13. Organize olmak – neyin nerede olduğunu bilmek, gerekli
her şeyi kolayda bulundurabilmek.

14. Detaya dikkat edebilmek – farklılık yaratan genellikle küçük
şeylerdir.

15. Rahatlayıp  gevşeyebilmek  –  bazen işi unutabilmek.

16. Başkalarından öğrenmeye hazır olmak.

17. Yeni fikirlere açık olmak.

18. Güvenilir olmak.

19. Yaratıcı şekilde düşünebilmek.

20. İyi bir espri duygusuna sahip olmak.

Yorumlar